070-8283 556 info@jdskogskonsult.se

Motorsågskörkort

Ta motorsågskörkort hos oss. Vi delar gärna med oss av vår yrkeserfarenhet som vi samlat på oss under 35 år som professionell skogshuggare. Vi är certifierade utbildare och har rätt att examinera genom Säker Skog.

Om utbildning och regler gällande motorsågskörkort

Utbildningen till motorsågskörkort sker på olika nivåer, från nivå A till nivå F. Nivå A+B är den vanligaste nivån och räcker för trädfällning vid normalt skogsarbete. Observera att nivå A inte ger dig praktisk kunskap om trädfällning med motorsåg, utan behandlar endast grundläggande såghantering, såsom vedkapning, vård och underhåll av sågen, föreskrifter och godkänd säkerhetsutrustning. Nivå B ger dig mer praktisk kunskap om användning av motorsåg vid trädfällning.
Genomförande och prov
Införandet av motorsågskörkort har som syfte att kvalitetssäkra utbildningen som bör vara likvärdig oberoende av hos vilken arrangör du genomför kursen. Längden på utbildningen styrs av vilken högsta nivå du vill uppnå. Nivå A är på en dag och nivå B på två till tre dagar. Utbildning ska genomföras av en certifierad instruktör och provet består av både en teoretisk och praktisk del.

Regler gällande motorsågskörkort

Som privatperson finns det inga krav på att ha motorsågskörkort för att fälla ett träd på din egen mark. Men om du jobbar yrkesmässigt med trädfällning i någon annans skog så finns det sedan den 1 december 2012 krav på kompetensbevis. Innan årsskiftet 2014/2015 måste du ha genomgått en certifierad utbildning för att inte du eller din arbetsgivare ska riskera böter. Det kan även gälla om du tar hjälp med trädfällning av en granne mot betalning av till exempel ved.

Vem kan ta motorsågskörkort?

Motorsågskörkortet riktar sig främst till dig som jobbar yrkesmässigt i skogen, men rekommenderas även för privatpersoner som behöver kunskaper om säkerhet och färdighet för att fälla träd på sig egen tomt/mark.
Minimumålder är 18 år för att hantera en motorsåg på egen hand vid ensamarbete, även om det inte rekommenderas att du arbetar ensam. Men du kan ta motorsågskörkort redan från 16 års ålder förutsatt att du anses vara mogen för det och inte arbetar ensam.

Hjälm med hörselskydd och ögonskydd (visir)

Hur gammal är din hjälm? Tänk på att plast åldras och skyddsvärdet försämras. I regel finns en datummärkning på insidan av hjälmen som säger vilka år den håller måttet. Ej äldre än 5 år.

Skyddshandskar

Kravet är vanliga kraftiga arbetshandskar. Speciella sågskyddshandskar med sågskydd på ovansidan är ändå bättre.

Varselkläder på överkroppen

Varselkläder på överkroppen/ går med varselväst, bara det står EN 471 på tvättlappen.

Enligt bestämmelserna i AFS 2012:01 ska man bära varselkläder på överkroppen när man arbetar med motorsåg eller röjsåg.
Huggarbyxor med sågskydd/ Byxholkar gäller för tillfälligt sågarbete.
Tvätta byxorna regelbundet. Kraftigt smutsiga och ”igenkådade” byxor skyddar sämre än rena eftersom de skyddande lagren kan ha klibbat ihop. Byxor som ”räddat” brukaren bör kasseras då de inte skyddar lika bra nästa gång. Det är dock tillåtet att laga yttertyget om man inte syr ihop det med skyddslagren.

Klassning av skyddsbyxor
Fakta hämtat från Skogsland nr 5 2004: Det finns några olika typer av huggarbyxor med sågskydd. Dessa klassas enligt två skalor, dels 1 till 3, dels A till C.
En klass 1-byxa klarar att skydda bärarens ben för en sågkedja som rusar i 20 meter per sekund, vilket är standardtest för dagens godkända byxor.
Klass 2 kräver att byxan klarar 24 m/sek vilket ytterst få användbara byxor klarar i dag.(Jonsered presenterade den första i januari 2007 och Husqvarna våren 2008),
klass 3 höjer ribban ytterligare till 28 m/sek. Då det gäller sågskyddets täckning kring benen är klassningen från A till C.
På byxor märkta med A ska sågskyddet täcka framsidan mellan sidsömmarna samt 5 cm på vänstra benets utsida och 5 cm på höger bens insida.
Byxor märkta med B har dessutom 5 cm extra brett skydd på vänstra benets insida.
I C-byxan går sågskyddet runt om hela benet upp till mitten av lårets baksida, det ger hög säkerhet men uppfattas som en tung och varm byxa.

Skötsel av skyddsbyxor
Det är fibrerna i sågskyddsbyxan som trasslar in sig i kedjan och minskar farten om olyckan skulle vara framme. För att klara uppgiften krävs det att byxan sköts. Här är några råd:
• Tvätta byxan regelbundet
• Byt ut byxan om sågskyddsfibrerna dragits ut
• Repor i yttertyget kan lagas, men skyddsfibrerna får inte sys eller limmas ihop med yttertyget

Köp rätt huggarbyxa
Husqvarnas Johan Milling ger tips till den som ska köpa säkra huggarbyxor:
• Prova byxan så att den sitter skönt, då vill du ha den på dig i skogen!
• Se till att byxan har CE-märkning, ett krav för försäljning inom EU
• Information och instruktioner ska finnas på svenska (om du köper i Sverige)
• Uppgift om när byxan tillverkades, liksom ett tillverkningsnummer, ska finnas
• Vem som är tillverkare/avsändare av informationen ska vara angivet
”Vi rekommenderar även att köparen ska leta efter Eurotestmärkningen som visar att byxor från tillverkaren kontrolleras två gånger per år!”

Huggarstövlar eller kängor med ståltåhätta

Tänk på att vanliga skyddsstövlar med ståltåhätta inte räcker. Det skall även finnas sågskydd bakom ståltåhättan. Skyddsstövlar delas in i tre olika sågskyddsklasser:
Klass 1: Ska klara kedjehastigheter på 20 meter per sekund (m/s)
Klass 2: -”- 24 -”-
Klass 3: -”- 28 -”-
Stövlarna testas i en standardiserad testrigg där motorsåg med kedja i de olika hastigheterna släpps mot stöveln. Sågskyddet ska gå upp till 195 mm ovan klackhöjd. En stövel ger inte samma sorts skydd som skyddsbyxor. Stövelsågskyddet bromsar kedjan men stoppar den inte, som skyddsbyxor ska göra. Såväl tillverkare som testare uppger enl. tidningen Skogsland att en stövel inte ger ett 100-procentigt skydd. Ett krampaktigt gasande av sågen kan medföra att kedjan går igenom skyddet. Även om man råkar såga med ovansidan av svärdspetsen mot insidan av stöveln är det stor risk för genomsågning. Naturligtvis beror mycket på vilken styrka sågen har och hur man filat kedjan. Bäst är att arbeta in en säker teknik, så att man inte riskerar att såga mot stövlarna!

Första förband

Ett litet förstaförband skall finnas i huggarblusens axelficka eller i huggarbältet, nära tillhands. En större förbandsväska är bra att ha i t.ex. traktorn.

Vill du ha kostnadsfri offert? Klicka här och fyll i offertförfrågan.

KONTAKT

Kontakta JD Skogskonsult

Johan Dagman:
Tel.nr: 0505-240 50
Mobil: 070-8283 556
Fax: 0505-240 50
E-post: info@jdskogskonsult.se
Facebook: JD Skogskonsult

Adress:
JD Skogskonsult
Hanhult Skogslyckan
546 92 Mölltorp

Org.nr.: SE64122960 5201

5 + 4 =